هر روز از زندگی پارسا

قد ووزن 15 ماهگی

قند عسلم بعد از ٣ روز تاخیر اون هم به علت اینکه بانک مامانی ثبت نام دانشجوها رو انجام میداد و مامانی اندازه تموم دنیا خسته و کوفته برمیگشت خونه و نای بردن تورو به خانه بهداشت نداشت.اما بالاخره ٢/٧/٩٢ با ٣ سه روز تاخیر با هر مکافاتی شده یه رب زودتر زدم بیرون تا یه رب به ٢ بتونم خودم و برسونم خانه بهداشت. اومدم دنبالت و بر خلاف همیشه که با پرستارت میرفتیم این بار سارا قبول کرد که مواظبت باشه و حتی نذاشت به بابایی بگم با هم بریم. خلاصه سه تایی رفتیم و پسری هم با گریه شدید در مقابل خانم پرستار رو برو شد مخصوصاً موقع گرفتن قد. اما این بار بر عکس دفعه گذشته که به علت در آوردن دندون وزن نگرفته بودی همه چیزت عالی بو ومامانی خوشحال کردی خفن. مرس...
3 مهر 1392
1