هر روز از زندگی پارسا

هفده ماهگی

پسر گلم 17 ماهگیت مبارک کمتر از یک ماه به یک سال و نیم شدنت مونده . آرزوی ثانیه به ثانیه و دقیقه به دقیقه من سلامتی و شاد بودنته. ایشالا که 120 سال صحیح و سالم و خوشحال روزهای قشنگ عمرت و سپری کنی . این ماه هم مثل بقیه ماهها که در حال رشد و پیشرفت هستی بزرگتر شدی و شیرین کاری هات هم در حال اضافه شدن به محض غذا آوردن یا چای خوردن سریع شروع به فوت کردن میکنی . صداهای حیونها رو هنوز یاد نگرفتی و همشون هنوز میگن بع بع. اما وقتی میگیم پارسا برو هاپو بیار پیشو بیار جیک جیک بیار و قورقوری و ...... همه رو درست تشخیص میدی و میاری. همینطور هم بقیه چیزها مثل قاشق ، دستمال ، لیوان، موبایل، خلاصه هر چی که باهاش سرو کار داری و میشناسی و بدو ...
8 آذر 1392
1