هر روز از زندگی پارسا

777 روزگی گلم

       روزگیت مبارک پسرم. ( مصادف با 1393/05/15 ) پارسای عزیزم امروز در حالیکه نفسم پارسا جون تا این لحظه ، 2 سال و 1 ماه و 16 روز سن دارد ساعت یازده و نیم شب در حالیکه به شدت در حال اذیت کردن روی میز کامپیوتر و داد و بیداد کردن هستی و حسابی من و کلافه کردی دارم واست مینویسم. وامروز صبح ساعت بیست دقیقه به هفت 16 ام مرداد در حالیکه حاضر شدم واسه سر کار رفتن به سرعت نور پریدم پشت کامپیوتر تا ننوشتن دیشب و یکم جبران کنم آخه دیشب به طرز فجیعی داشتی همه چیزو بهم میریختی و نذاشتیییییییییییییییییییییییییییی کارم و انجام بدم. خوب از شیطونیات بگذریم. حالا دیگه گل پسرم هرروز از روز قبل گوش به حرف تر و آ...
15 مرداد 1393
1