هر روز از زندگی پارسا

تولد زنبوری دوسالگی پارسا

ای تماشایی ترین مخلوق زمین ،آسمانی می شوم وقتی نگاهت میکنم....                   تولدت مبارک نفسم کارت دعوت و متن کارت دعوت هم که خیلی خیلی خوشم آمد و واسه چندین بار خوندمش با معجزه وجود او در زندگیمان تمام لحظه های عمرمان بدرقه نفس کشیدنش شد. اکنون دو سال است که با گریه هاش گریه کردیم و خنده هایش را خندیدیم.برای آرامشی که از بودن او داریم خدا را شاکریم. شما نیز در آذین بستن این شکرانه همراهمان باشید. تزیینات که مامانی با چند تا مقوا دو سه روزی بعد از برگشت...
4 تير 1393
1