هر روز از زندگی پارسا

پارسای 28 ماهه من

سلام پسرک ناز مامان عزیز دل مادر .بعد از یه مدت نسبتاً طولانی دارم واست می نویسم عزیزم .امشب شب 28 مهر فردا هم دوشنبه است. الان هم ساعت 12 شب در حالیکه تازه خوابیدی منم فرصت و غنیمت شمردم هم رو پام تکونت بدم هم تند تند واست یه چند خطی و به یادگار بذارم میخوام اول از همه از خوابیدنت بگم چون از بدو تولدت درگیر این موضوعم خواستم بگم هنووووووووووووز هم درگیرهستم نفس مامان. همیشه من و بابا میگیم خدایااامیشه پارسا خودش بره تو اتاقش بخوابه مثل سارا ؟؟؟؟؟ بعد از اینکه ننو رو از سرت انداختیم اما چون به تکان خوردن عادت داشتی ما هم مجبور شدیم بذاریمت روی پا وبه حالت 180 درجه کامل به طوری که قوزک بدبخت بیچاره پاهامون بعد یه ساعت حرکت مداوم ی...
8 آبان 1393
1