هر روز از زندگی پارسا

میخواهمت

خدا رو میخوام نه واسه اینکه ازش چیزی بخوام خدا رو میخوام نه واسه مشکل و حل غصه هام خدا رو دوست دارم نه واسه جهنم و بهشت خدا رو دوست دارم ولی نه واسه زیبا و زشت خدا رو میخوام نه واسه خودم که باشم یا برم خدا رو میخوام نه واسه روزهای تلخ آخرم خدا رو میخوام نه واسه سکه و سکو و مقام خدا رو میخوام که فقط تو رو نگه داره برام                                             &...
16 بهمن 1391

قدووزن 7 ماهگی

امروز شنبه ٧/١١/٩١ مرخصی گرفتم تا من و پسملی یکم با هم خوش بگذرونیم که ساعت ١٢ یهو به ذهنم رسید که باید ببرم خانه بهداشت و یه چکاب کنم قند عسل و. البته با ٧ روز تاخیر. دوتایی رفتیم که گل پسر مامان یه عالمه ذوق کرد به خاطر بیرون رفتن . وقتی با خانوم پرستار حرف میزدم و از شما میپرسید  ازم سوال کرد جیغ هم میزنه که آنچنان جیغی زدی که  همه برگشتن نگات کردن منم گفتم آره خیلی جیغ میزنه این هم نمونه اش که لپت و کشید و قربون صدقه ات رفت. قربوت پسر مامان بشم که هرجا میریم شیرینی تو نشون میدی به همه. بعدش هم وزنت کرد و بعد هم قد و بعد هم دور سر. خیلی هم ازت تعریف کرد. بعد هم برگشتیم خونه و همون لحظه اومدیم باهم در حالی که روی ...
7 بهمن 1391

7ماهه شدن گل پسر

    برایت آرزو دارم سعادت را٬طراوت را٬ بهشت و بهترین بهترین ها را. عزیز روز های من خدا را می دهم سو گند که در قلبم برای تو خدارا آرزو دارم. جمعه ٣٠/١٠/٩١ روز آخر از ماه ششم پارسای عزیزم بود.و این یعنی یک ماه دیگه با ثانیه ثانیه سپری کردن با پارسای عزیزم گذشتن. بله چشم روی هم گذاشتیم و پسرم ٧ ماهه شد.  روزها و شبها به سرعت برق و باد میان و میرن و دوباره باید تبریک بگم. عزیز دلم ٧ ماهگیت مبارک. روزها میگذرن و بزرگ و بزرگ تر میشی. حالا دیگه به حرفای م...
3 بهمن 1391
1